Undersøgelse af åreforkalkning

Afsløring af den tavse trussel: Forstå åreforkalkning og få et sundere hjerte

Hos CardioLab er vi specialister inden for åreforkalkning og i forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme. Vi tilbyder grundige helbredsundersøgelse med bl.a. blodprøver og ultralydsscanning af dine blodkar, som til sammen viser os et billede af, om der er tegn på åreforkalkning.

Åreforkalkning er den hyppigste årsag til blodpropper. 80% af blodpropper kan forebygges med den rette indsats.

Derfor er vores vigtigste opgave at forebygge åreforkalkning eller at at opspore sygdommen i tide. Forebyggelse kan redde liv og er vigtigt for dit hjertes sundhed.

 

Sygeplejerske bruger ultralydsscanner på patientens hals for at tjekke for åreforkalkning
Sygeplejerske taler med en patient under et sundhedstjek for åreforkalkning

 

Hos CardioLab er vi et team bestående af erfarne speciallæger og sygeplejersker. Vi har fokus på at passe på din sundhed og på dit hjerte.

Vi tilbyder helbredsundersøgelser med blodprøver, ultralydsscanning og individuel rådgivning om livsstilsændringer. 

Vi arbejder ud fra Dansk Cardiologisk Selskab  og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og vi anvender den bl.a ultralyds som teknologi, som er med til at giver et præcist billede af dit hjertes sundhed. Vi er specialister i åreforkalkning og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme, og du er altid i trygge hænder hos os.

CardioLab er til for at støtte dig på din rejse til et sundere hjerte og en bedre livskvalitet. Vi brænder for, at få dig til at leve bedre – længere. 

 

Hvad er åreforkalkning / åreforfedtning / åreforsnævring?

Fire stadier af åreforkalkning

Åreforkalkning består primært af kolesterol (fedt i blodet) og i mindre grad af kalk. Man kan også kalde åreforkalkning for åreforfedtning eller åreforsnævring.

Åreforkalkning opstår, når kolesterol i vores blodkar sætter sig fast på karvæggene som belægninger (plaque). Din risiko øges markant når åreforkalkningen udvikler sig og i værste fald kan det resultere i en blodprop.  

Åreforkalkning og dermed risiko for at få blodpropper er arveligt, derfor bør du være særlig opmærksom på åreforkalkning, hvis dine forældre eller søskende har fået blodpropper. Risikoen for åreforkalkning øges desuden af rygning, for højt blodtryk, fedtholdig kost og manglende motion.

Hos CardioLab er vi specialister i åreforkalkning og forebyggelse af sygdom. Vores sundhedsfaglige specialister kan ultralydsscanne dine halspulsårer og legemspulsårer, for at se om der er åreforkalkning i dine blodkar. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte og vil rådgive dig om forebyggelse af sygdom.

Hvorfor er åreforkalkning en væsentlig sundhedsmæssig bekymring?

Vi ved, at

 • Over 50% af danskere over 55 år rammes af en hjerte-kar-sygdom
 • En ud af fire af os dør af en hjerte-kar-sygdom.
 • Åreforkalkning i hjertet er den sygdom, som flest danskere dør af.

80% af blodpropper kan forebygges med den rette indsats. Det er ikke for sent at forebygge, da åreforkalkning udvikler sig langsomt og kan bremses med en kombination af kost, motion og eventuel medicinering.

De færreste kan mærke, at de er i risiko for blodpropper, der generelt helt umærkelige inden de pludseligt opstår. Heldigvis kan du med moderne medicin og sund livsstil effektivt forhindre blodpropper, når du sætter ind i tide. Det gælder altså om, at vi finder de personer,  der er på vej mod en blodprop, og får forebygget effektivt.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2022: Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer og Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme

ultralydsscanningsresultater af en sund arterie uden tegn på åreforkalkning

Underliggende årsager og risikofaktorer

Der er flere faktorer som er årsag til, og øger risikoen for udvikling af åreforkalkning. Nogle af de primære årsager og risikofaktorer omfatter:

 • Højt kolesterol: Forhøjede niveauer af LDL-kolesterol, kan være skadeligt for dine blodkar og kan føre til åreforkalkning. LDL-kolesterol bliver derfor ofte omtalt som “det lede kolesterol”.
 • Højt blodtryk: Forhøjet blodtryk er skadeligt for dine blodkar, og gør dem mindre modstandsdygtige overfor åreforkalkninger. Det er den hyppigste årsag til blodpropper i hjernen.
 • Rygning: Tobaksrøg øger risikoen for åreforkalkning, og gør at dine blodkar trækker sig sammen og bliver mindre elastiske. Risikoen for en blodprop kan halveres ved at stoppe med tobaksrøg. 
 • Diabetes: Personer med diabetes har fire gange så høj en risiko for blodpropper end raske. Der er god grund til at kende sin følsomhed for åreforkalkning som diabetiker.
 • Overvægt: Ofte er overvægt forbundet med højt blodtryk og høje kolesterolniveauer, hvilket øger risikoen for åreforkalkninger.
 • Arvelighed: Åreforkalkning og hjerte-kar sygdomme er arveligt. En familiehistorie med åreforkalkning, forhæjet blodtryk eller kolesterol øger risikoen for at udvikle åreforkalkning og hjerte-kar sygdomme.
 • Alder og køn: Risikoen for åreforkalkning stiger med alderen. Mænd har en højere forekomst af åreforkalkning tidligere i livet end kvinder. Risikoen hos kvinder stiger dog efter overgangsalderen.
 • Stress: Kan lede til forhøjet blodtryk. Langvarigt stress kan sætte gang i inflamationsprocesser i kroppen, hvilket betyder, at kroppen reagerer mod sig selv.  Stress er derfor en indirekte risikofaktor for åreforkalkning og blodpropper.

Hvordan kan CardioLab hjælpe dig med at forebygge eller håndtere åreforkalkning?

Hos CardioLab fokuserer vi på forebyggelse og behandling af hjerte-kar sygdomme. Vi bruger ultralydsscanning til at hjælpe dig og dine nære med at afdække, forebygge og håndtere åreforkalkning.

Regelmæssige kontrolbesøg på vores klinik er med til at sikre, at du kender din sundhedstilstand. Vi hjælper dig til at at tage kontrol over din sundhed ved at give dig løbende status på effekten af din indsats.

Det er ikke vigtigt for os, om du vælge at lave kostændringer, motionerer eller vælger at medicineres. Det er vigtigt, at det virker for dig og bremser udviklingen af åreforkalkning.

Det gør vi bl.a. ved at tilbyde en grundig helbredsundersøgelse med blodprøver og ultralydsscanning af dine blodkar, og ved at give individuel rådgivning og konkrete værktøjer til, hvordan du mindsker risikoen for åreforkalkning og hjerte-kar sygdomme.

Husk, at forebyggelse er nøglen, og tidlig indsats kan gøre en væsentlig forskel i at håndtere åreforkalkning effektivt. Forebyggelse og en tidlig indsats gavner dit helbred! Selv små justeringer, gør en stor forskel. Lad CardioLab hjælpe dig godt på vej til et sundere og bedre liv.

Vi brænder for at øge din hjertesundhed, at forebygge sygdom, og at få dig til at leve bedre – længere.

sygeplejersken taler med en patient om risikoen for åreforkalkning

Helbredsundersøgelser hos CardioLab

Vi har sundhedstjek, der passer til din livssituation

Livsstilssamtale

Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og derfor rådgiver vi dig, så tiltagende passer til netop din livssituation.

Vi kommer blandt andet omkring dine motionsvaner, din kost, din tobak- og dine alkoholvaner.

Vi hjælper dig med at justere din medicin og følger op på effekten med blodprøver for på den måde at bremse åreforkalkningen.

Undersøgelsen er en god opfølgning på en scanning for åreforkalkning.

Læs mere
– om Livsstilssamtale

 

Pris 1.195,-

Læs om indhold

 • Blodtryk
 • Blodprøve
  • LDL
  • HDL
  • Triglycerider
  • Langtidsblodsukker
 • Klinisk undersøgelse
  • Vægt
  • BMI
  • Fedt %
  • Talje
 • Spørgeskema
  • Arvelige dispositioner
 • Livsstilssamtale

Sundhedstjek

Vi tilbyder en helbredsundersøgelse med fokus på åreforkalkning. Det er muligt at se ved ultralydsscanning af halspulsårerne

Du får taget blodprøver for at måle dine kolesteroltal. 

Ved at sammenholde dine kolesteroltal med en graden af en evt. åreforkalkning ser vi, om du har behov for at lave ændringer for at passe på dig selv. Undersøgelsen afsluttes med en livsstilssamtale og en række anbefalinger til, hvad du kan gøre for at forebygge blodpropper.

På den måde får du værktøjerne til at forbedre din sundhed.

.

Læs mere
– om Sundhedstjek

 

Pris 3.295,-

Læs om indhold

 • Blodtryk
 • Blodprøve
  • LDL
  • HDL
  • Triglycerider
  • Langtidsblodsukker
 • Klinisk undersøgelse
  • Vægt
  • BMI
  • Fedt %
  • Talje
 • Spørgeskema
  • Arvelige dispositioner
 • Livsstilssamtale
 • Ultralydsskanning

  • Halspulsårer

 • Speciellægerapport

Stort sundhedstjek

Det store sundhedstjek indeholder ultralydsskanning af halspulsåren og skanning af den store hovedpulsåre.

1) Undersøgelsen afdækker om kolesterolet i dit blod sætter sig fast i dine pulsårer, dvs. at du udvikler åreforkalkning. Du får taget blodprøver for at måle dine kolesteroltal.

2) Udposning på hovedpulsåren, aorta ses med en ultralydsscanning af din maveregion.

Undersøgelsen giver et individuelt indblik i din sundhedsstatus og afrundes med en livsstilssamtale, hvor du og sygeplejersken i fællesskab når frem til, hvad et sund liv er for dig. Du vil få en række anbefalinger til, hvad du kan gøre for at forebygge risikoen for blodpropper sikre dig sunde kar i mange år.

Læs mere
– om Stort sundhedstjek

 

Pris 3.995,-

Læs om indhold

 • Blodtryk
 • Blodprøve
  • LDL
  • HDL
  • Triglycerider
  • Langtidsblodsukker
 • Klinisk undersøgelse
  • Vægt
  • BMI
  • Fedt %
  • Talje
 • Spørgeskema
  • Arvelige dispositioner
 • Livsstilssamtale
 • Ultralydsskanning

  • Halspulsårer

  • Aorta

 • Speciellægerapport

Hjerteundersøgelse

Hjerteudredning giver dig viden om dit hjertes status og funktion samt blodgennemstrømning.

Vi starter med, at spørger ind til din oplevelse af gener og symptomer, dit livsstil og eventuel sygdomshistorie i din familie. Lægen og sygeplejersken laver en fysisk undersøgelse med fokus på hjerte og blodkar. Der tages blodprøver og billeddiagnostik i form af ultralydsscanning.

Den fulde helbredsundersøgelse af hjertet er relevant, hvis du har tendens til forpustethed, hævede ben eller hvis du har mistanke om, at dit hjerte ikke fungerer godt nok.

Du får afklar et om, du har dannet åreforkalkning og om der har udviklet sig udposning på aorta.

Hjerteundersøgelsen bliver fulgt op med anbefalinger og rapport fra kardiologen. 

.

Læs mere
– om Hjerteundersøgelse

 

Pris 5.995,-

Læs om indhold

 • Blodtryk
 • Blodprøve
  • LDL
  • HDL
  • Triglycerider
  • Langtidsblodsukker
 • Klinisk undersøgelse
  • Vægt
  • BMI
  • Fedt %
  • Talje
 • Spørgeskema
  • Arvelige dispositioner
 • Livsstilssamtale
 • Ultralydsskanning

  • Halspulsårer

  • Aorta

  • Hjerte / Ekko

 • EKG

 • Speciellægerapport

Mød CardioLab

Kathrine Skafte sonograf of sygeplejerske hos CardioLab

Kathrine Skafte Bonfils

Kathrine er sonograf og sygeplejerske med speciale inden for karkirurgi.

Rune Studsgaard sonograf og anæstesisygeplejerske hos CardioLab

Runee Studsgaard

Rune er sonograf og anæstesisygeplejerske med ekspertise i hjerte-kredsløb og lungefysiologi.

Kardiolog Christian Tuxen udfører sundhedstjek for private hos CardioLab

Christian Tuxen

Christian er speciallæge i kardiologi, PhD, Overlæge, Bispebjerg hospital

Undersøgelse for åreforkalkning i København

Du kan finde os på Frederiskberg, 5 minutters gang fra Fasanvej st.

CardioLab Speciallægeklinik

Thurøvej 24

2000 Frederiksberg

Der er indgang på hjørnet, og vi ser frem til at tage imod dig her på klinikken.

Du kan kontakte os på:

Telefon: 53 54 05 52

Kort, der viser, hvordan man kommer fra Fasanvej metrostation til CardioLabs klinik
Få vores gode råd til et godt og langt liv.
Guide til en sundere hverdag