PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Hvorfor er CardioLab her?

Vi vil forebygge sygefravær og livsstilssygdomme som diabetes, hjerte-kar sygdomme og blodpropper. Vi vil arbejde med fordele og forebyggelse frem for behandling. Vi møder vores private- og erhvervskunder, hvor de er, i øjenhøjde og ude på arbejdspladsen med Den mobile Klinik. Vi gør meget ud af at dele viden om forebyggelse, så alle kan være med. Det har vi stor erfaring med virker. Medarbejderomsorg handler ikke kun om bundlinje, men om varig investering i mennesket - dermed arbejdspladsen og samfundet.

I CardioLab lærer vi af vores kunder om livsstil og vaner. Ligesom vi lærer fra os om forebyggelse. På den måde højner vi og er med til at skabe et fællesskab om bedre sundhed. Vi oplever stor deltagelse hos alle, uanset personlige og livsstilsmæssige udfordringer - fordi vi taler om sundhed med relevans og når ind til de mest skeptiske. Det er en af grundene til, at vi også kan få mænd til lægen.

 
Vi har siden åbningen i 2015 haft mere end 4000 skanninger og
opnået effektfulde sundhedsforløb med mange af vores kunder, 
som har ændret livsstil og fået et rigere arbejds- og privatliv.

  • Text Hover

En sundere fremtid

CardioLabs vision er at stille viden til rådighed, gøre en forskel for den enkelte person, for medarbejderen, dennes familie og virksomhed. Vi vil være med til at udligne den skævvridning i sygdomsmønstret, der ofte rammer de  faglærte og ufaglærte hårdt. Vi vil være med til sænke sygefraværet på de danske arbejdspladser og rådgive om forebyggelse af livsstilssygdomme. Derfor har vi oprettet Den mobile Klinik og kommer ud på arbejdspladserne.

Smitter sundhed?  
Ja. Vi vil gerne garantere, at sundhed smitter. 
80% af blodpropperne kan forebygges! Det er det, som driver os.
  • Text Hover

CardioLab – Historie

Cardiolab er en speciallægeklinik og specialiseret i forebyggende undersøgelser for hjerte-kar sygdomme – især med fokus på tidlig opsporing af åreforkalkning og blodpropper. I 2015 købte administrerende direktør Janet Alsø CardioLab, som en reaktion på den store sociale skævhed, der findes indenfor livsstilsområdet. Risikoen ved en usund livsstil er meget stor. Livsstilssygdomme kommer snigende, de giver invalidering og kan koste både arbejdet og livetCardioLab går en anden vej end den gængse. Vi krydser faggrænser; ligger i krydsfeltet mellem tung sundhedsfaglig viden, direkte kommunikation og organisationsudvikling. CardioLab Erhverv er modelleret over den fag- og ufaglærte på +40, måske med skiftende arbejdstider og med en svaghed for den lette løsning i madpakken. Det virker også for funktionæren.


Sådan så de første streger til CardioLab ud!


  • CardioLab blev bygget over en af de sværeste grupper at nå.

I CardioLab sætter vi barren højt, når det gælder rummelighed og socialt ansvar, 
fordi vi ser og favner mennesker, der hvor de er. 
Vi tør det. Vi gør det. Vi tager et ansvar for det.


Medarbejdere

Specialuddannet ledende sygeplejerske. Sonograf. Mange års erfaring med det karkirurgisk speciale og livsstilsområdet fra både Rigshospitalet og Gentofte. Bred erfaring inden for mave-tarm medicin, lungekirurgi og orthopædkirurgi. Har været med siden opstarten af CardioLab.
Ulla Walseth
Sonograf/sygeplejerske
Per Hildebrandt Dr. Med. Speciallæge i kardiologi og intern medicin. Formand for Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for præventiv kardiologi (2003 – 2006). Desuden medlem af arbejdsgrupper i DCS mhp udarbejdelse af guidelines for præventiv kardiologi. Forfatter på ca. 250 videnskabelige publikationer. Ejer af Frederiksberg Hjerteklinik.
Per Hildebrandt
VIrksomhedsansvarlig læge
Christian Tuxen, Speciallæge i intern medicin og hjertesygdomme, Ph.d, Overlæge Bispebjerg Hospital Overlæge og leder af komplekst hjerteafsnit Y12 på Bispebjerg Hospital Forfatter på ca. 80 videnskabelige publikationer Lektor ved Københavns Universitet Interesseområder hjertesvigt, forhøjet blodtryk og rytmeforstyrrelser
Christian Tuxen
Kardiolog
Jacob er ansvarlig for salg og bidrager med solid erfaring og kompetencer inden for salg og marketing.
Jacob Holm
Seniorkonsulent
Mange års erfaring fra radio, tv, web og magasin. Hos CardioLab har vi stor fokus på at dele viden.
Anja Olsen
Komunikationsmedatbejder
I CardioLab bruger vi tid på studentermedarbejdere og praktikanter. Vi tager de unge i hånden og hjælper dem til at blive en succes på arbejdsmarkedet.
Sofie Mallan
Studentermedhjælper
Har du lyst til at blive en del af vores team, så kontakt os gerne. Det kan også være på timebasis som supplement til dit faste arbejde.
Kommende medarbejder?
Sonograf søges
Susan Alsø
Direktør/ejer
Janet Alsø
Adm. Direktør/ejer