Business case Sundhed

Hvad kan du få for 100 kr?

Forebyggelse af sygdom for godt 100 kr om måneden per medarbejder, og så får du øget trivsel, effektivitet og employment branding uden ekstrabetaling.

Vi har samlet en værktøjskasse til dig her. Du er altid velkommen til at ringe 53 54 05 52, hvis du har 20 min, og har lyst til at vide mere.

Værktøj til din business case

 • 10 overvejelser før du starter
 • Model – hvorfor sundhed i organisationen
 • Strategi for langsigtede indsatser
 • Projektfaser og projektstyring
 • Case: Sundhedsprojekt i busselskab “Sund Lokalbus”

CardioLab fokuserer på hverdagen.

Ikke kun på lægebesøg og livsstilsændringer. Det er vigtigt at have fokus alle medarbejdere i organisationen.

Kan man være sund sammen? Ring 53 54 05 52.

10 hurtige overvejelser

En business case er andet og mere end et regneark og et tekstdokument. Faktisk er det processen og dokumentation af processen, der er afgørende for, om en business case er brugbar.

En business case er også dialogskabende. Den afgørende dialog mellem projekt og forretning – er man enige om mål og ideen med at gennemføre projektet? Og når man i sidste ende dette mål?

Hvad er målet? Er der enighed om succeskriterier, både kvalitative og kvantitative?

Husk i den forbindelse, at gevinsterne ved projektet ikke opnås den dag, løsningen sættes i søen. De kommer først, når løsningen er fuldt implementeret, og brugerne effektivt har taget løsningen i anvendelse. Også i denne fase skal business casen være et levende dokument, der er med til at sikre, at gevinsterne med tiden realiseres.

Der er også vigtige kulturelementer at tage hensyn til: Hvordan er organisationen vant til at argumentere for beslutninger? Hvornår synes man, at en idé er en god idé? Hvor moden er organisationen til forandringer? Hvor dynamisk er den både i forhold til omverden og internt?

Disse faktorer skal være med til at definere, hvordan arbejdet med en business case konkret kan gennemføres.

Arbejdet med business casen slutter ikke ved projektets start – tværtimod. Casen skal bruges som rettesnor undervejs til at vurdere, om de oprindelige mål for projektet holder, uanset om de er kvantitative eller kvalitative. Ellers må man revidere business casen undervejs.

Er din plan realistisk – eller vil du have sparring? 

Ring 53 54 05 52.

#1: Gevinst

Hvilke gevinster vil du høste eller hvilket problem skal du løse?

#2: Foranding

Hvilken forandring vil du opnå?

#3: KPI

Hvad er succes og hvordan måles det?

#4: Aktivitet

Hvilke aktiviteter skal Projekt Sund indeholde? Foredrag, sundhedstjek?

#5: Afgrænsning

Hvem skal tilbydes Projekt Sund? Alle eller en udvalgt gruppe?

#6: Timing

Hvornår skal Projekt Sund igangsættes? og kan det være en fordel at inddrage andre igangværende projekter?

#7: Økonomi

Hvad koster projektet? Hvordan påvirker det øvrige omkostninger til sygefravær, vikar. Husk også de ikke kvantitative sidegevinster.

#8: Ejer og interessenter

Hvem er ansvarlig? Hvem skal godkende? og hvem skal løbende orienteres?

Er der arbejdsmiljørepræsentanter eller tillidsmænd som skal eller med fordel kan involveres?

#9: Kommunikation

Hvad er din plan for kommunikation og hvordan fastholdes fokus?

#10: Fastholdelse

Hvordan sikre du, at Projekt Sund bliver til Sund Hverdag?

Model: Sundhed i organisationen

Forankring i strategien

Få sundhed ind i strategien

Der er udfordringer på vejen mod en en vellykket indsats for og fastholdelse af sundhed. Derfor er det vigtigt, at arbejde strategisk for at en sundhedsindsats skaber forandring. 

 1. Konkrete målsætninger
 2. Sammenhæng fra handling til strateginiveau
 3. Forankring i kerneydelser
 4. Opbakning fra ledelse
 5. Arbejdspladsen er en ramme om hverdagen
 6. Sundhed knyttet til kompetenceudvikling

Du kan læse detaljeret om om sundhedsstrategi her.

Hvordan kommer du på menukortet?

Hvem vil ikke gerne fortælle borddamen om det sundhedstjek, som man lige har fået tilbud på sin arbejdsplads? 

Det er en succes, når den strategiske indsats bliver til en historiefortælling i hverdagen. Det ER employeer branding og tæller på plus-siden i din business case!

Smitter sundhed?
Ring 53 54 05 52, hvis du er i tvivl.

Case Sund Lokalbus

Sund Lokalbus kører år efter år

 

Overblik
Lovpligtigt nattjek blev til flerårig sundhedsprojekt

Nattjekket blev starten på flerårigt sundhedsprojekt og integreret i  arbejdsmiljø-certificeringen.

Læs hvordan

Udfordring

Ledelse og tillidsrepræsentanter ønskede at påvirke den usunde livsstil, som man desværre ser i Busbranchen, som følge af arbejdsforhold og kultur.

Proces

Årlige sundhedstjek med forskellige tema bidrager til at skabe en kultur om at passe på passagererne og på hinanden. Sundhedstjek – ligesom at gå til tandlægen.

Resultat

Et sundere Lokalbus, hvor det lave sygefravær fastholdes; nye kost- og motionsvaner og et styrket fællesskab gennem glæde og sjov sundhed
Tilfredshedsscore: 4,7 ud af 5 mulige.

Få vores gode råd til et godt og langt liv.
Guide til en sundere hverdag