Projektstyring

Vi gennemfører Projekt Sund i samarbejde med jer

Planlægning

 • Formål
 • Succeskriterier
 • Drivere, ambassadører og beslutningstagere
 • Deltagere
 • Ydelse
 • Tidsplan og sted
 • Budget

Så starter vi op

 • Opstartsmøde og foredrag
 • Kommunikation til medarbejderne
 • Tilmelding til sundhedstjek

I gang og i mål

 • Sundhedstjek
 • Konsultation
 • Opfølgning
 • Løbende kommunikation
 • Nyhedsbreve
 • Afrapportering

Ring 53 54 05 52, hvis sundheden skal gøres mere synlig

Eksempel på projektforløb

Fra planlægning til afrapportering

FASE 1 Planlægning
Handling Planlægning og koordinering
Sted Arbejdspladsen
Tid pr person 60 min
Deltager Projekt- ansvarlig(e), evt tillidsmænd
Afrapportering
FASE 2
Foredrag
Handling Opstartsmøde
Sted Arbejdspladsen
Tid pr person 60 min
Deltager Medarbejder og ledelse
Afrapportering
FASE 3
Start
Handling Sundhedstjek med skanning
Sted Arbejdspladsen
Tid pr person 30 min
Deltager Medarbejder og ledelse
Afrapportering Individuel rapport
FASE 4
Efter ca en måned
Handling
Sted Efter aftale
Tid pr person
Deltager Ledelse
Afrapportering
FASE 5
Efter ca 3 måneder
Handling Telefonkonsultation
Sted
Tid pr person 15 min
Deltager Medarbejder
Afrapportering
FASE 6
Efter ca 6-12 måneder
Handling Afsluttende målinger
Sted Arbejdspladsen
Tid pr person 20 min
Deltager Medarbejder
Afrapportering Virksomhedsnotat

Forebyg

det, der ikke kan ses – og ikke kan mærkes

Kender du tallene for livsstilssygdomme?

 • 2 mio. danskere lider af forhøjet kolesterol
 • 1 mio. danskere lider af forhøjet blodtryk
 • Knap 500.000 danskere har udviklet hjerte-kar sygdomme.
 • 300.000 danskere har diabetes. Det skønnes, at 360.000 har prædiabetes
 • Godt 320.000 danskere vurderes at have KOL, halvdelen er ikke diagnosticeret.

Alt sammen sygdomme, som vi kan forebygge – hvis vi gør det i tide. 

ROI på 1,5-5

Helbredsundersøgelser med opfølgning flytter op til 50% fra høj- til lavrisikogruppen. Afkast på investering i langsigtet sundhedstiltag er ifølge Sundhedsstyrelsen 1,5 til 5 gange. Gør det en forskel?

– Vi ved godt at folk, der ikke er højtuddannede lever 8-10 år kortere end mere veluddannede mennesker. Derfor synes vi det har været vigtigt at give folk et tilbud, der forandrer noget i deres hverdag. De kan komme i behandling i tide, så de ikke får følgesygdomme.

 

Uffe Eitz Bastian, Tillidsmand Nordsjælland Park og Vej

 

Eksempel

Langsigtet sundhed

År 1: Åreforkalkning

År 2: Sundhedstjek

År 3: Udposning hovedpulsåre

År 4: Sundhedstjek

År 5: Lunger & KOL

Åreforkalkning, diabetes, udposninger og KOL er alle sygdomme, som kommer snigende eller knap mærkes.

Alle kan forebygges – hvis man starter i god tid.

Har du har råd til at vente?

 

Case Sund Lokalbus

Sund Lokalbus kører år efter år

 

Overblik
Lovpligtigt nattjek blev til flerårig sundhedsprojekt

Nattjekket blev starten på flerårigt sundhedsprojekt og integreret i  arbejdsmiljø-certificeringen.

Læs hvordan

Udfordring

Ledelse og tillidsrepræsentanter ønskede at påvirke den usunde livsstil, som man desværre ser i Busbranchen, som følge af arbejdsforhold og kultur.

Proces

Årlige sundhedstjek med forskellige tema bidrager til at skabe en kultur om at passe på passagererne og på hinanden. Sundhedstjek – ligesom at gå til tandlægen.

Resultat

Et sundere Lokalbus, hvor det lave sygefravær fastholdes; nye kost- og motionsvaner og et styrket fællesskab gennem glæde og sjov sundhed
Tilfredshedsscore: 4,7 ud af 5 mulige.

Transportbranchen

Gevinster ved sundhed

Personale

Rekruttering

Fastholdelse  

Sygedage ↓

Vikartimer  ↓

Tidlig afgang fra arbejdsmarked ↓

Kultur

Glade kollegaer ↑

Trivsel på anlæg ↑

Fællesskab  

Fleksibilitet ↑

Kundeservice ↑

Risikoafdækning

Risiko for uheld ↓

Skader på ansatte ↓

Skader på passager ↓

Materiel skade ↓

Skade på renommé ↓

Økonomi

Udgåede ture ↓

Bonus

Forsikringspræmie ↓

Bod ↓

Kørsels økonomi ↑

Personaleomkostninger  ↓

Driftsomkostninger  ↓

Bonus
Bod ↓

Få vores gode råd til et godt og langt liv.
Guide til en sundere hverdag