Er du glad

både når du er på arbejde og hjemme igen?

Arbejdsglæden

Arbejdsglæde er en følelse. Det er forskelligt for hver af os, hvad der skal til for at give følelsen – også på samme arbejdsplads. Arbejdsglæde er vigtig, fordi den er med til at skabe en god arbejdsplads – også under pres. 

Vi kan hver især være med til at skrue op og ned for arbejdsglæden, for os selv og for andre. 

Og det nytter med stor arbejdsglæde! Arbejdsglæde øger trivslen og kvaliteten i arbejdet og mindsker stress og sygefravær.

CardioLab fokuserer på hverdagen. Ikke kun på lægebesøg og livsstilsændringer. Det er vigtigt at have fokus alle medarbejdere i organisationen.

Kan man være sund sammen?
Ring 53 54 05 52.

– Forholdet mellem gutterne er også blevet bedre pga. projektet. Vi holder øje med hinanden nu. For eksempel er der en af mine kollegaer der for kort tid siden havde en blodprop. Nu hjælper jeg ham med de tunge løft, og holder øje, hvis jeg synes han knokler lidt for hårdt. Det har jeg aldrig gjort før. 

René Lynge, Brolægger Hørsholm Materielgård

Trives du

så der er energi til både arbejde og fritid?

Få trivsel til at blomstre i praksis

Medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, har større overskud og mindre sygdom. Det øger effektiviteten. Det er til glæde for den enkelte medarbejder, dennes familie og virksomheden.

Måske har I  trivselsundersøgelser. Udfordringen er at omsætte resultaterne til handling inden for både fysisk-, psykisk og mental velvære.

Hvordan omsættes trivselundersøgelser til praktik?

CardioLab arbejder målrettet med fællesskaber, og at skabe en kultur, hvor sjov og alvor følges ad. Det giver overskud hos medarbejderen og på bundlinjen.

Det er stort at redde liv!
Ring 53 54 05 52, hvis du vil være med.

Jobannonce

Hvorfor vælger Søren netop din virksomhed?

Hvad taler du med din bordherre om?

Gode kandidater hænger desværre ikke på træerne, og derfor er Employer Branding et vigtigt værktøj i kampen om de gode medarbejdere. Det gælder om at skabe et billede af virksomheden for omverden. Høj tilfredshed sikrer, at medarbejderne taler bedre om virksomheden og er med til at nye kandidater får indsigt i, hvor god jeres arbejdsplads er.

Læs om hvordan Lokalbus fortæller om Sund Lokalbus.>

Hvordan kommer du på menukortet?

Hvem vil ikke gerne fortælle borddamen om det sundhedstjek, som man lige har fået tilbud på sin arbejdsplads?

CardioLab bidrager til at fortælle historien om jeres sundhedsprojekt både internt og eksternt.

Smitter sundhed?
Ring 53 54 05 52, hvis du er i tvivl.

Employer Branding

Hvordan fastholder du dine medarbejdere?>/h4>

Attrativ arbejdsplads = Attraktive medarbejde

Det er både dyrt og tidskrævende at udskifte en velfungerende medarbejder. Økonomiske og materielle goder – højere løn, bonus, rabatordninger – kan ikke stå alene i kampen om den gode medarbejder. 

Hvis dine dygtige medarbejdere i dag også skal være dem, der tegner virksomheden i morgen, skal du vide, hvad der driver dem. Både de personlige og menneskelige værdier sætter rammerne for, om medarbejderne føler, at deres arbejde er værd at udføre.

Hvordan viser du, at dine medarbejdere er betydningsfulde? 

En vigtig komponent er omsorg og interesse for kollegaens og organisations velbefindende. Sundhedstjek på arbejdspladsen er meget konkret omsorg og et stærkt signal. Det har positiv indflydelse på resultaterne, jobtilfredsheden og fraværet.

CardioLab leverer en vifte af sundhedsindsatser tilpasset jeres organisation, som er med til at sætte sundhed og omsorg på agendaen.

Hvem følger op på dig og dine.
Ring 53 54 05 52 for en livline.

– At vi som medarbejdere får tilbudt et sundhedstjek sender et signal om,  at virksomheden tager hånd om sine medarbejdere, og at de tænker på os. Det er rart.

Ulrik Nørregaard, Driftsteknikker Balder Danmark A/S

Sundhedsminister siger – blændende initiativ

Højt sygefravær pga. livsstil – Til sidst vidste jeg sgu ikke, hvad jeg skulle gøre.

Det startede for cirka fem år siden, da sygefraværet begyndte at stige markant blandt Driftsbyens ansatte. Af dem arbejder cirka 110 ‘i marken’ og på nær fem kvindelige kolleger er de alle mænd.

Driftsbyen var indtil det tidspunkt ellers en arbejdsplads med et relativt lavt sygefravær sammenlignet med lignende arbejdspladser. Men i 2015 og 2016 begyndte flere og flere af Driftsbyens ansatte at blive ramt af livsstilsbetingede sygdomme forbundet med overvægt, rygning og for højt blodtryk.

De ansatte blev blandt andet tilbudt rygestopkurser, motionshold og spinnning, men intet af det virkede, fordi tilbuddene ikke rigtig blev brugt.

– Vi prøvede også med en salatbar i kantinen, men så tog medarbejderne jo bare en stor hakkebøf ved siden af, siger Tom Søderhamn og griner.

– Til sidst vidste jeg sgu ikke, hvad jeg skulle gøre.

Tom ringede til CardioLab.

Resultater efter CardioLab sundhedsforløb

88 procent, svarende til 129 ansatte valgte at takke ja til det første sundhedstjek, som blev foretaget af to sygeplejersker og fulgt op af en telefonkonsultation til de ansatte, når der var behov for det. 

Det havde 49 procent af deltagerne behov for.

52 ansatte blev i første omgang henvist til egen lægep>

Vil du høre mere om projektet?
Ring 53 54 05 52.

– En af mine medarbejdere sagde til mig: ‘Tom, du har reddet mit liv’

– Og så taler CardioLab vores sprog. De pakker ikke tingene ind, og de siger det, som det er. Altså: ‘Du vil vel gerne være her med dine børnebørn? Jamen så skal du nok også til at spise anderledes.

Tom Søderhamn, Driftchef Høje Tåstrup Kommune

Læs om projektet her.

Case Gottlieb 

Sundhedsdag – råhygge

 Kan man få en gartner til at dyrke yoga?

Overblik
Sundhed lokalt og globalt

Ledelsen tager i sin CSR-politik udgangspunkt i FN’s verdensmål #3: Sundhed og Trivsel. Målet er at være en attraktiv arbejdsplads med færre sygedage og mindre nedslidning. Læs hvordan…

Udfordring

Anlægsgartner branchen er typisk hårdt fysisk arbejde, nedslidning af bevægelsesapparatet og hyppige skader. Derfor er medarbejders ”ve og vel” er i fokus hos ledelsen hos Gottlieb.

Proces

En årlig sundhedsdag for alle medarbejderne – faglig indlæg, optiker, smagsprøver på sund mad, yogatime, små sundhedstjek og styrkelse af fællesskabet. Vælg blot hvilke stationer, som du vil prøve.

Resultat

Øget medarbejdertrivsel
Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Tilfredse medarbejdere
Mange gode grin på dagen og en grillpølse bagefter – helt frelst skal det ikke blive.

Kan det betale sig?

Hvad gør andre ved sygefravær?

Går mænd til lægen?

Gør kvinder?

Hvor mange deltager i sundhedstjek?

Hvor mange kom så af sted til lægen?

Hvor mange tilfælde af

diabetes og prædiabetes?

forhøjet blodtryk?

forhøjet kolesterol?

åreforkalkning?

stress?

Og er det en måde af fastholde medarbejderne på?

Hvad vil du vide

om sundhed og sygefravær?

–  Det har givet overskud hos medarbejderne og på bundlinjen, da vi satte sundhed på dagsordenen. Det har været vigtigt for medarbejdere, at sundhed fortsat er en del af hverdagen i Gottlieb – ikke bare et emne for et møde.

Thomas Gottlieb, Direktør,  Anlægsgartner Gottlieb A/S

Smitter sundhed? Ring 53 54 05 52, hvis du er i tvivl.

Få vores gode råd til et godt og langt liv.
Guide til en sundere hverdag