Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde hos Royal Unibrew

Arbejdsgiver har pligt til at tilbyde ansatte, der arbejder om natten, en gratis helbredskontrol. En natarbejder defineres som

– en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid  (22 til 05) i natperioden, eller

– en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.

Helbredskontrollen kan være rettet specifikt mod natholdet, eller bruges til at skabe en samlende og sundh kultur for hele virksomheden.

CardioLab kommer ud på arbejdspladsen, og du får som medarbejder svar og råd med det samme af vores specialuddannede sygeplejersker med mange års erfaring indenfor sundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme

Helbredskontrol med CardioLab

Natarbejde øger risikoen for at udvikle en række sygdomme. Vi arbejder målrettet mod at nedbringe både den fysiske og metale risiko ved natarbejde.

Du får vejledning om, hvordan du forebygger helbredsproblemer, som opstår i forbindelse med natarbejde.

Vi har fokus på både fysisk og mental sundhed. Gennem fysiske målinger, direkte svar på blodprøver og skanninger yder vi en personlig og respektfuld rådgivning målrettet den enkelte.  

.

Du er velkomment til at ringe til mig på 53 54 05 52 og høre om vores erfaringer, priser og indholdet af helbredskontrol for natarbejdere.

Hilsen Janet

Helbredskontrol natarbejde indeholder

For medarbejderen

Dine medarbejdere får vejledning om, hvordan de forebygger helbredsproblemer, som opstår i forbindelse med natarbejde.

Vi kommer ud på arbejdspladsen, og medarbejderne får svar på blodprøver og undersøgelser med det samme. Resultaterne bliver brugt i en god samtale med vores specialuddannede sygeplejersker, der har mange års erfaring indenfor sundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme.

Til virksomheden

CardioLabs helbredskontrol ved natarbejde dækker både, hvis I lever op til de nye anbefalinger, og hvis I ikke gør.

Det udvidede nattjek giver mulighed for at arbejde under andre rammer end de, der er anbefalet i overenskomsten 2023. 

   • Udvidet sundhedstjek til 50+ år med fokus på hjerte-kar sygdomme eller KOL 
   • Årlig opfølgning med sammenligningstal 
   • Fysisk og mental sundhed
   • Statistisk rapport med udvikling og akkumulerede resultater
   • Data til jeres årlige APV
   • Udføres på jeres arbejdsplads
   • Akut opfølgning, hvis vi finder noget alvorligt
   • Varighed: 30 min
   • Priser fra 1.195 kr med deltagende medarbejder. 

Nattjekket indeholder

 • Differentierede kolesterolmålinger
 • Risiko for sukkersyge (blodprøve for langtidsblodsukker)
 • Blodtryk
 • Vægt, livvidde, BMI, fedt-%, muskelmasse
 • Livsstilssamtale med fokus på fysisk og mental sundhed
 • Samtale om søvn
 • Individuel rådgivning
 • Direkte svar ved sundhedstjekket

Nattjekket kan udvide med

 • Hjerte-kar risiko baseret på ultralydskaning af halskar
 • Lungefunktionstest med fokus på rygning og KOL
 • Screening for risiko for udposning på hovedpulsåre med ultralyd

Priser fra 1.195 kr

Case: Natarbejde på Royal Unibrew

 Udfordring

Når medarbejderne arbejder nat og har nået en voksenalder, er risikoen for livsstilssygdomme stor. Hvordan får man mændene til at passe på sig selv?

Proces

Driftledelsen inddrog medarbejderne og startede opstartmøder med CardioLab om sundhed i natarbejdernes arbejdstid for at bryde fordomme om helbredskontrol og sundhed.

Resultat

79% valgte at deltage
89% satte et personligt mål
Data til målrettet indsat for bedre sundhed
Stor medarbejdertilfredshed og engagement

“I har været 1000% mere omhyggelige og effektive, end med nogen som helst andre sundhedstjek vi har fået. Jeg sidder selv med i trivselsudvalget, hvor vi har haft møder efter at I har været forbi, og der har KUN været positiv respons hele vejen rundt.

Hele CardioLab-teamet har en fantastisk, frisk og positiv indstilling til undersøgelserne og alle medarbejderne, og der er ingen løftede pegefingre og fyfy-skamme-mentalitet. Vi er alle bare blevet taget rigtig godt imod, og alle har følt sig set, hørt og mødt.

Tidligere har vi følt os udskammet og talt til som børn, når sundhedspersoner har peget fingre og givet os voksen skæld ud, fordi der måske er nogle overvægtige i blandt os, eller at fedtprocenten er høj hos nogle, livviden er stor hos andre, nogle rygere i blandt os eller at vi har nattearbejde…. Ja, vi ved da godt at det er usundt… Men nu er livet sådan for os… Det er vores kår. Den udskamning vi tidligere har oplevet, er der intet af, fra CardioLab. Vi glæder os til at I kommer igen! Så tak fordi I er så gode og møder os der hvor vi er!”

Tina S.

Tapperimedarbejder, Royal Unibrew

Nye anbefalinger til natarbejde i overenskomst 2023

Ved overenskomstforhandlingerne i 2023 blev aftalt nye regler og anbefalinger for natarbejde. Ændringerne træder i kraft den 1. marts 2024. Reglerne gælder for alle virksomheder på Fagbevægelsens Hovedorganisations og Dansk Arbejdsgiverforenings område, dvs. alle Dansk Industris overenskomster. Er der ikke en overenskomst på området, vil medarbejderne være sikret af Arbejdstidsloven. 

Vi overholder de nye anbefalinger til lovpligtigt nattjek i OK23

  • Højest tre nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem to vagter 
  • Højest ni timers varighed per vagt 
  • OBS: Gravide må max. have én nattevagt om ugen

Hvis I opfylder anbefalingerne fra OK2023, er der ikke ændringer i forhold til de nuværende regler.

Alternativt til OK23

  • Årlig helbredskontrol til natarbejdere
  • Det er obligatorisk for natarbejderen at gennemføre helbredskontrollen mindst hvert andet år
  • Der tilbydes udvidet helbredskontrol for natarbejdere på 50+ år
  • Årlig APV, der er særligt rettet mod natarbejde, skal gennemføres
Helbredskontrol for natarbejdere hos Royal Unibrew

Vidensdeling giver åbenhed om sundhed på Royal Unibrew

Tips til virksomheder med natarbejde

 • Muligheden for at få råd og vejledning fra ledelse
 • Afhold personalemøder, som tidsmæssigt også fungerer for natarbejderene
 • Afveksling og korte hvilepauser øger fleksibiliteten
 • Fokuser på spisepauser og viden om spisevaner ved natarbejde
 • Medarbejderindflydelse på planlægning øger mulighed for sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv
 • Friweekender, for at øge medarbejderens frihedsgrader
 • Langt tidshorisont i planlægning
 • Begræns ændringer i vagtplanen mest muligt
 • Hvis der er ændringer, orientér i god tid

Din pligt som arbejdsgiver ved lovpligtig helbredskontrol

Afhold udgifterne i forbindelse med sundhedstjekket. Lønmodtageren må ikke få løntab og skal om muligt ske i arbejdstiden.

Nødvendige oplysninger skal gives til den, der udfører sundhedstjekket.

Helbredskontrol­lens resultater skal kvalitetssikres af læge, der har kendskab til sammenhæng mellem natarbejde og helbredsproblemer.

Husk at orientere Arbejdstilsynet før I starter helbredskontrollen. 

Huskeliste til Arbejdstilsynet

Omfang

Metode

Medvirkende

Hvem udfører sundhedstjekket

Tips til medarbejdere med natarbejde

Arbedstid

Max. 2-4 nattevagter i træk, så kroppens biologiske ur forstyrres mindst muligt.

Der skal være tid til at nå til og fra arbejde, sove og have tid til familie/fritidsliv.

Friperiode efter nattevagt, så søvnunderskud kan indhentes – min. 1 almindelig fridag udover sovedagen.

Gør evt. nattevagten kortere end de øvrige vagter.

Arbejd i rækkefølgen dag, aften og nat. Det kan kroppen lettere vænne sig til.

Vælg toholdsskift frem for treholdsskift (dag/nat eller dag/aften i stedet for dag/aften/nat).

Begræns arbejdsopgaver om natten, der kræver præcision

Informer i god tid om plan og afvigelser af hensyn til dine kollegaer.

 

Husk din helbredskontrol

Der er øget risiko ved natarbejde

Gode spisevaner ved nattearbejde 23-07

Kl. 15.00
”Morgenmad” (brød/rugbrød, grød/yoghurt og frugt)

Kl. 19.00
Aftensmad (varm mad)

Kl. 22.00
Mellemmåltid (frugt og grønt)

Kl. 01.00
”Frokost” (Rugbrød m. let pålæg, suppe, salat)

Kl. 05.00
Mellemmåltid (brød, havregryn/yoghurt, frugt)

Kl. 07.30
Morgenmad

Undgå kaffe, te, energidrikke og chokolade efter kl. 04 og spise helst ikke mellem kl. 02-05.

Baseret på anbefalinger fra Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Du kan finde vores kontor i København

5 minutters gang fra Fasanvej st.

CardioLab Speciallægeklinik

Thurøvej 24

2000 Frederiksberg

Der er indgang på hjørnet og vi ser frem til at tage imod dig her på klinikken.

Du kan kontakte os på:

53 54 05 52

Vores mobile klinik møder dig, hvor end du har brug for os i hele Danmark

Få vores gode råd til et godt og langt liv.
Guide til en sundere hverdag