Hvorfor er CardioLab her?

Vi vil forebygge sygefravær og livsstilssygdomme som diabetes, hjerte-kar sygdomme og blodpropper. Vi vil arbejde med fordele og forebyggelse frem for behandling. Vi møder vores private- og erhvervskunder, hvor de er, i øjenhøjde og ude på arbejdspladsen med Den mobile Klinik. Vi gør meget ud af at dele viden om forebyggelse, så alle kan være med. Det har vi stor erfaring med virker. Medarbejderomsorg handler ikke kun om bundlinje, men om varig investering i mennesket – dermed arbejdspladsen og samfundet.

I CardioLab lærer vi af vores kunder om livsstil og vaner. Ligesom vi lærer fra os om forebyggelse. På den måde højner vi og er med til at skabe et fællesskab om bedre sundhed. Vi oplever stor deltagelse hos alle, uanset personlige og livsstilsmæssige udfordringer – fordi vi taler om sundhed med relevans og når ind til de mest skeptiske. Det er en af grundene til, at vi også kan få mænd til lægen.

Vi har siden åbningen i 2015 haft mere end 4000 skanninger og
opnået effektfulde sundhedsforløb med mange af vores kunder,
som har ændret livsstil og fået et rigere arbejds- og privatliv.

Smitter sundhed?  
Ja. Vi vil gerne garantere, at sundhed smitter. 
80% af blodpropperne kan forebygges! Det er det, som driver os.

En sundere fremtid 

CardioLabs vision er at stille viden til rådighed, gøre en forskel for den enkelte person, for medarbejderen, dennes familie og virksomhed. Vi vil være med til at udligne den skævvridning i sygdomsmønstret, der ofte rammer de  faglærte og ufaglærte hårdt. Vi vil være med til sænke sygefraværet på de danske arbejdspladser og rådgive om forebyggelse af livsstilssygdomme. Derfor har vi oprettet Den mobile Klinik og kommer ud på arbejdspladserne.

Få vores gode råd til et godt og langt liv.
Guide til en sundere hverdag