Investering i sundhed

på arbejdspladsen

– Det vil altid være svært at gøre op økonomisk, men hvis jeg hardcore skal gøre det op så skal der ikke forebygges mange livsstilssygdomme med efterfølgende længere sygeforløb før indsatsen økonomisk er tilbagebetalt.

Bjarne Sjelle Freund-Poulsen, Centerchef, Bornholms Kommune

ROI på 1,5-5

Helbredsundersøgelser med opfølgning flytter op til 50% fra høj- til lavrisikogruppen. Afkast på investering i langsigtet sundhedstiltag er ifølge Sundhedsstyrelsen 1,5 til 5 gange. Gør det en forskel?

Produktionstab

Knap 8 mia. kr årligt i produktionstab. Livsstilssygdommene giver både korttids- og langtidssygefravær. Livsstilssygdommene KOL, diabetes og hjerte-kar sygdomme giver et samlet årligt produktionstab på 7,9 mia. kr. (Sundhedsstyrelsen 2015). Kan de forebygges? 

Omkostninger

Ringer du til vikaren? Der løber ekstra omkostninger på, når medarbejderen melder sig syg. Udgifter til rekruttering, oplæring og omlægning af vagtplaner, stigende fejlprocent og nedgang i omsætningen. – Kan du arbejde over? Det slider også på sammenholdet.

Strategisk niveau

Hvis sundhed skal hæves til et strategisk niveau, skal indsatsen ikke betragtes som et projekt, men derimod som en langsigtet og vedvarende indsats. Giver det noget? Ja, øget arbejdsglæde, fællesskaber og bedre bundlinje. Er det nok?

 

– Det vil altid være svært at gøre op økonomisk, men hvis jeg hardcore skal gøre det op så skal der ikke forebygges mange livsstilssygdomme med efterfølgende længere sygeforløb før indsatsen økonomisk er tilbagebetalt.

Bjarne Sjelle Freund-Poulsen, Centerchef, Bornholms Kommune

Vil du tænke højt om din investering i sundhed – ring 53 54 05 52

Få vores gode råd til et godt og langt liv.
Guide til en sundere hverdag