Privatlivspolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

Hos CardioLab modtager vi blandt andet oplysninger om vores patienter, kunder, besøgende, leverandører og jobsøgende.

Du er velkommen til at kontakte vores ansvarlige for håndtering af personoplysninger Janet Alsø, hvis du har nogle spørgsmål.

Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en virksomhed – uanset selskabsform – anvender som kontaktperson i forhold til CardioLab.

Virksomheder, der anvender kontaktperson i forhold til CardioLab, bør derfor gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik.

 

1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

For private patienter

New CardioLab ApS

Thurøvej 24
2000 Frederiksberg
[email protected]
Telefonnummer: 53 54 05 52
CVR-nummer: 36895705

For virksomhedskunder 

CardioLab ApS

Thurøvej24
2000 Frederiksberg
[email protected]
Telefonnummer: 53 54 05 52
CVR-nummer: 3827640

2 Kategorier af personoplysninger

Hos CardioLab indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig.

Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Almindelige personoplysninger 

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdagsdato, betalingsoplysninger, leveringspunkt og dit CPR-nummer.

Personfølsomme oplysninger

Derudover behandler vi personfølsomme oplysninger om dit helbred, livsstil og etnisk oprindelse, da der er forskel på sygdomsbilledet for forskellige etniske grupper. Af samme årsag er også kulturel baggrund relevant som forklaringsnøgle og forståelse for valg af livsstil.

3 Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Hvis vi modtager information fra andre kilder end dig, kan kilderne være:

Oplysninger fra din egen læge i tilfælde af at du har bedt lægen dele data med os.

Vi indhenter ikke oplysninger fra din praktiserende læge (for privatpersoner).

Oplysninger fra vores samarbejdspartner, Frederiksberg Hjerteklinik, som en del af en større udredning af dig  (for privatpersoner).

Kreditoplysningsbureauer (for enkeltmandsvirksomheder).

Regnskabsoplysninger (for erhvervskunder)

Offentligt tilgængelige kilder, flyttemeddelelser.

Offentlige kilder; kommuner, jobcenter.

4 Vi bruger personoplysninger til følgende formål

Journalføringsbekendtgørelsen

Vi er forpligtet til at gemme din journal i 10 år. Du har selvfølgelig ret til aktindsigt i din egen journal.

Forskning

Vi bruger også oplysningerne til forskning. Der er du selvfølgelig helt anonym. Vi vil blive klogere på, hvem der rammes og hvordan man kan forebygge livsstilssygdomme og blodpropper. Det kan være sammen med forskellige forskergrupper. Hvis du ikke vil have vi bruger dine data til forebyggelse, så giv os besked. Så sker det ikke.

Vidensdeling & Markedsføring 

Vi har forpligtet os til at dele mest mulig viden om vores arbejdsområde med at forebygge livsstil- og hjertekarsygdomme.

Det betyder, at vi sender nyhedsbreve ud. Det er mulig at tilmelde sig nyhedsbreve for private og for erhvervskunder.

Vi indhenter samtykke for tilmelding til nyhedsbreve.

Det er muligt for brugere selv at rette, slette og fjerne historik.

5 Samtykke

Vi fortæller dig om undersøgelsen og om hvilke oplysninger, vi gemmer ved undersøgelsen.

Der fortæller vi også hvorfor vi indsamler og gemmer oplysningerne.

Hvis du ikke giver os dit samtykke, har vi ikke mulighed for at behandle dig.

Du skal give tilladelse til den behandling, som sygeplejersken eller lægen foreslår dig.

Du har ret til et informeret samtykke. Det betyder, at du skal have fyldestgørende information om, hvad du skal give samtykke til. Inden du tager stilling, skal du således have information om risiko og mulige bivirkninger ved behandlingen samt konsekvenser, hvis du siger nej til behandlingen.

Du kan give samtykke til behandling enten skriftligt eller mundtligt. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at klage over sundhedspersoners brud på information og samtykke, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. På deres hjemmeside kan du under Borgere finde informationer bl.a. om klageskema.

6 Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger med din accept.

Det kan være til følgende kategorier af modtagere:

Din praktiserende læge

Din familie

Din arbejdsplads ved f. eks. helbredstjek ved udstationering og kun efter aftale med dig.

Vi videregiver aldrig dine personoplysninger uden anmodning fra dig.

7 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis.

Som hovedregel opbevarer vi dine journaldata i mindst 10 år i henhold til Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere tid.

Det gælder:

Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring).

Vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og ved brug af vores digitale tjenester (f.eks. fra cookies, IP-adresser, apps mv.) og informationer om markedsføringsmateriale vi har sendt, opbevarer vi personoplysningerne i op til 1 år efter registrering. Konkurrencedeltagelser opbevarer vi personoplysningerne op til 6 måneder efter konkurrencens udløb.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor.

Det gælder, hvis der opstår tvist med kunder, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

8 Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger i den udstrækning vores journalpligt tillader.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til, at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved, at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager eller ved at ringe til os. (Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.) Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via [email protected]. Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

 

9 Indlejret indhold fra andre websteder

Indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid.

Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø. For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil.

Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn).

Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

10 Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os.

Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig.

Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

11 Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Få vores gode råd til et godt og langt liv.
Guide til en sundere hverdag