Sundhedsforløb på din arbejdsplads

Sundhedsforløb med fokus på både fysisk og mental sundhed. 

  • Projektplanlægning
  • Foredrag
  • Et udvidet sundhedstjek med ultralydsskanning for åreforkalkning + et opfølgende sundhedstjek. Begge på arbejdspladsen
  • Akut og Opfølgende konsultation
  • Virksomhedsrapportering

 

Foredrag

Risiko for blodprop?

Konsultation

Opfølgning

Rapportering

Foredrag om sundhed

Cardiolabs sundhedstjek starter med et opstartsmøde på arbejdspladsen med medarbejderne, der følges op af det første sundhedstjek.

Og så taler CardioLab vores sprog. De pakker ikke tingene ind, og de siger det, som det er. Altså: ‘Du vil vel gerne være her med dine børnebørn? Jamen så skal du nok også til at spise anderledes. 


– Tom Søderhamn, 
Driftchef Høje Tåstrup Kommune

Vi får medarbejderne op af stolene – ring 53 54 05 52

Sundhedstjek

Derefter laves et første sundhedstjek af to sygeplejersker, som følges op af en telefonkonsultation til medarbejderne, når der er behov for det.

Ultralydsskanning, blodprøver og kliniske målinger indgår i vores forskellige tjek rettet mod unge og de voksne.

Ultralydsscaningen er en stor fordel ved projektet. Jeg tror, det er stærkt motiverende til at ændre livsstil, hvis man med egne øjne kan se, at der er forkalkninger i ens årer.

 

Connie Kisselhegn, Tillidsrepræsentant

Det er stort at redde liv! Ring 53 54 05 52, hvis du vil være med?

Målsætning

Sammen med hver enkelt medarbejder sætter CardioLab et konkret mål, der skal hjælpe medarbejderen på vej mod et sundere og mindre sygdomspræget liv.  

Målet skal være lystbetonet, og det kan være alt fra en daglig gåtur med hunden, til at løbe et halv-marathon.

Derfor var det også vigtigt for mig, at fortælle min egen historie til mine kollegaer. Hvis nu de var i tvivl om sundhedsforløbet, kunne jeg være med til at give dem et kærligt spark. Jeg er stolt af, at rigtig mange bakker op om sundhedsforløbet. 

Og det var en øjenåbner for dem – på en god måde. De sagde “ja tak – det er måske meget godt.

 

Uffe Eitz Bastian, Tillidsmand NSPV

Smitter sundhed? Ring 53 54 05 52, hvis du er i tvivl.

Konsultation

Den efterfølgende telefonkonsultation kan foregå dagen efter, hvis der er behov for hurtig hjælp, eller efter tre måneder.

Konsultationen bruger medarbejderne blandt andet til at få vejledning omkring medicin eller til bedre at kunne forstå behandlingen hos egen læge.

Medarbejderne, der viser sig at have brug for hjælp på grund af for eksempel forhøjet blodtryk, kolesterol eller diabetes , henvises derefter til egen læge og sættes i behandling, hvis det er nødvendigt.

Jeg har haft nogle gode oplevelser med CardioLab. Janet har ringet til mig, for at få mig til at gå til lægen, ellers havde jeg ikke gået til lægen. Synes det var unødvendigt, når jeg løber 3000 km om året. Men lægen gav mig nogle piller og jeg skal snart havde lavet et hjertediagram. 

 

Peter Barfod, Høje Taastrup Kommune

Hvem følger op på dig og dine. Ring 53 54 05 52 for en livline.

Opfølgning

Fasthold de sunde vaner. I samarbejde med jer, fastholder vi medarbejdernes fokus og engagement gennem sundhedstiltag, nyhedsbreve, kantinevaner. Små passende forstyrrelser i hverdagen. 

CardioLab har hængt nogle plancher op, der forklarer lidt om kost og motion og om blodpropper. Jeg er ordblind, men de er nemme at læse, så de minder mig om hvad jeg skal gøre. Vi snakker også om plancherne sammen i pauserne. 

 

Rene Lynge, Brolægger, Hørsholm Kommune

Vi gør det sammen. Det er svært at være sund alene. Ring 53 54 05 52

Årlige tjek

Opfølgende sundhedstjek. Efter 6-12 måneder bliver medarbejderne undersøgt igen for at sikre målbare data til medarbejder og organisationen til brug for APV, certificering, rapportering mv.

Vi udarbejder en rapport om virksomhedens risiko i relation til livsstilssygdomme. Udgangspunktet er anonymiserede målinger og observationer, vi foretager hos jer.  Den enkelte persons data håndteres selvfølgelig fortroligt. Læs mere…

Skanning og løbende opfølgning er betryggende. Cardiolab følger mægtigt godt op på undersøgelsen og er vanvittigt gode til at forklare, hvad det er man ser på billederne. 

De der firmaer skal se at komme i gang, hvis de vil passe på deres medarbejdere. Men medarbejderne har først og fremmest ansvar for sig selv.“

 

Tommy Kenter, Skuespiller

Du går vel også til tandlægen? Ring 53 54 05 52.

Dokumentation

Vi udarbejder en rapport om virksomhedens risiko i relation til livsstilssygdomme. Udgangspunktet er anonymiserede målinger og observationer, vi foretager hos jer.  Den enkelte persons data håndteres selvfølgelig fortroligt.

Efter behov skriver vi rapporter til

  • Ledelse
  • Bestyrelse
  • Arbejdsmiljøcertificering
  • APV rapportering

 

Generelt en god rapportering under hele forløbet. Den afsluttende rapport viser hvilken effekt forløbet har haft og hvad der kan arbejdes videre med.

 

Bjarne Freund-Poulsen, Centerchef, Bornholms Kommune

Målbar dokumentation til HR og ledelse. Ring 53 54 05 52

Medarbejderne tager ansvar

Det er vigtigt, at medarbejderne deltager aktivt i projektet. Det giver en høj grad af ejerskab. Frem for alt øger det succesraten for at den enkelte person lykkes med at skabe en sundere livsstil.

Derfor var det også vigtigt for mig, at fortælle min egen historie til mine kollegaer. Hvis nu de var i tvivl om sundhedsforløbet, kunne jeg være med til at give dem et kærligt spark. Jeg er stolt af, at rigtig mange bakker op om sundhedsforløbet. 

Og det var en øjenåbner for dem – på en god måde. De sagde “ja tak – det er måske meget godt.”

 

Uffe Eitz Bastian, Tillidsmand NSPV

Det gør en forskel for den enkelte, for virksomheden og for samfundet. Ring 53 54 05 52

Case Gottlieb

Sundhedsdag – råhygge

Kan man få en gartner til at dyrke yoga?

Overblik
Sundhed lokalt og globalt

Ledelsen tager i sin CSR-politik udgangspunkt i FN’s verdensmål #3: Sundhed og Trivsel. Målet er at være en attraktiv arbejdsplads med færre sygedage og mindre nedslidning.
Læs hvordan…

Udfordring

Anlægsgartner branchen er typisk hårdt fysisk arbejde, nedslidning af bevægelsesapparatet og hyppige skader. Derfor er medarbejders ”ve og vel” er i fokus hos ledelsen hos Gottlieb.

Proces

En årlig sundhedsdag for alle medarbejderne – faglig indlæg, optiker, smagsprøver på sund mad, yogatime, små sundhedstjek og styrkelse af fællesskabet. Vælg blot hvilke stationer, som du vil prøve.

Resultat

Øget medarbejdertrivsel
Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Tilfredse medarbejdere
Mange gode grin på dagen og en grillpølse bagefter – helt frelst skal det ikke blive.

Få vores gode råd til et godt og langt liv.
Guide til en sundere hverdag