CardioLab’erne

– hils på os her

Ulla Walseth, Sonograf/sygeplejerske

Specialuddannet ledende sygeplejerske. Sonograf. Mange års erfaring med det karkirurgisk speciale og livsstilsområdet fra både Rigshospitalet og Gentofte. Bred erfaring inden for mave-tarm medicin, lungekirurgi og orthopædkirurgi. Har været med siden opstarten af CardioLab.

Per Hildebrandt, Virksomhedsansvarlig læge

Per Hildebrandt Dr. Med. Speciallæge i kardiologi og intern medicin. Formand for Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for præventiv kardiologi (2003 – 2006). Desuden medlem af arbejdsgrupper i DCS mhp udarbejdelse af guidelines for præventiv kardiologi. Forfatter på ca. 250 videnskabelige publikationer. Ejer af Frederiksberg Hjerteklinik.

Christian Tuxen, Kardiolog

Christian Tuxen, Speciallæge i intern medicin og hjertesygdomme, Ph.d, Overlæge Bispebjerg Hospital Overlæge og leder af komplekst hjerteafsnit Y12 på Bispebjerg Hospital Forfatter på ca. 80 videnskabelige publikationer Lektor ved Københavns Universitet Interesseområder hjertesvigt, forhøjet blodtryk og rytmeforstyrrelser.

Pernille Lindgren

Jordemoder

Marie Darrell

Sonograf og sygeplejerske med speciale inden for karkirurgisk området

Tina Buus

Sonograf og sygeplejerske med speciale inden for karkirurgisk området

Runee Studsgaard

Sonograf og anæstesisygeplejerske med speciale inden for førstehjælp. Erfaring med mænd fra sin tid som Medical Squad leader i militæret.

Anja Olsen, Kommunikation, Freelance

Mange års erfaring fra radio, tv, web og magasin. Hos CardioLab har vi stor fokus på at dele viden.

Jacob Holm, Salgsvejleder

Jacob er ansvarlig for salg og bidrager med solid erfaring og kompetencer inden for salg og marketing.

Sofie Mallan, Studentermedhjælper

I CardioLab bruger vi tid på studentermedarbejdere og praktikanter. Vi tager de unge i hånden og hjælper dem til at blive en succes på arbejdsmarkedet.

Advisory Board

Per Hildebrandt, Virksomhedsansvarlig læge

Per Hildebrandt Dr. Med. Speciallæge i kardiologi og intern medicin. Formand for Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for præventiv kardiologi (2003 – 2006). Desuden medlem af arbejdsgrupper i DCS mhp udarbejdelse af guidelines for præventiv kardiologi. Forfatter på ca. 250 videnskabelige publikationer. Ejer af Frederiksberg Hjerteklinik.

Ebbe von Arenstorff

Management Consultant og ejer af Arenstorff & Co. Partner i Dansk LEAN Partner og ved ASNET Board. Selvstændig siden 2003 med arbejdsområder som konsulent, Lean, virksomhedsudvikling, strategi og kvalitetsstyring. Bred bestyrelse og advisory Board erfaring og  sidder i adskillige bestyrelser, herunder Sternberg VVS, Gluu og Kommunalt EntreprenørForum. Management consulting erfaring fra Carl Bro, Rambøll, SGS, Teknologisk institut. Uddannelse: B.Sc, Production Engineering, B.BA, International Business, IQA registered auditor, ISO 9000, Board Governance. Se LinkedIn.

Per Hessen-Schmidt

Director, People and Organization, Novo Nordisk. Bred erhvervserfaring fra Organisations- udvikling hos Novozymes og Novo Nordisk, management consulting hos Implement og Cultivator, adm direktør for Schilling,  salgschef hos Coferro A/S. Bestyrelseserfaring fra Coferro A/S, TESTCOM Technologies, Videometer A/S og ProInvent A/S. Uddannelse: IDM Business School, Organizational Psychology, Copenhagen Business School. Se LinkedIn

Susan Alsø, Direktør/ejer

Mød mig på LinkedIn

Janet Alsø, Adm direktør/ejer

Mød mig på LinkedIn

Ebbe von Arenstorff siger

Susan Alsø og Janet Alsø har udviklet CardioLab ved at være fremsynede og villige til at inddrage personer, eksperter og organisationer med et bredt erfaringsgrundlag og mangeartede kompetencer. .

Ledelsen i CardioLab tænker meget tværfagligt. Det betyder, at man som speciallægeklinik i livsstil og hjertekarsygdomme arbejder med kommunikation, organisationsudvikling og ledelsesrådgivning. Fx udskrives der speciallægerapporter til ordblinde, da en stor del af målgruppen har læsevanskeligheder.

CardioLab er drevet af ønsket om at forebygge sygefravær og livsstilssygdomme som diabetes, hjerte-kar sygdomme og blodpropper. For Susan, Janet og det øvrige personale handler medarbejderomsorg ikke kun om bundlinje, men om varig investering i mennesket – dermed arbejdspladsen og samfundet. 80% af blodpropperne kan forebygges! Det er det, som driver dem.