Hvad vil du vide om 

sundhed og sygefravær?

Kjeld Jensen, Driftsleder

Jeg har haft en god oplevelse med CardioLab – stor ros for undersøgelserne og måden I har håndteret mødet med medarbejderne på.

Lotte Brøndsgaard, HR partner, Royal Unibrew

Jeg tænker altid lidt mere på sundhed, når I har været forbi.

Vil I høre mere, ring til os på telefon: 53 54 05 52

Speciallægeklinik på jeres arbejdsplads

CardioLab speciallægeklinik arbejder med forebyggelse af livsstils- og hjerte-kar sygdomme. Men man kan også have stress, have ondt i livet og have det svært i fællesskabet. Det tager vi også fat på. Vi starter, hvor problemet er, for at nå frem til både et fysisk, psykisk og socialt velvære. Vi ses, om du kan tåle din livsstil. Det er helt individuelt, hvilken livsstil vi kan tåle. Der er kun en måde at finde ud af det på – se efter – det gør vi med ultralyd. Det bliver konkrete handlinger tilpasset netop dit behov, netop derfor bliver det også relevant at høre på. Det er en af grundene til, at vi også kan få mænd til lægen. Det er fakta om dig – ude på din arbejdsplads.

Vi har hverken samme skostørrelse eller kolesteroltal Det handler om dig, din sundhed og dit liv – på din arbejdsplads.
Måske kan du optimere på din indsats for at yde bedre? Måske skal du rette på livsstilen for at undgå at blive syg?
Du kan helt sikkert gøre noget, før det er for sent. Nu ved du snart, hvad der skal til!

– Janet Alsø, Adm. direktør CardioLab

Vil I høre mere, ring til os på telefon: 53 54 05 52

Sund, så der er energi til både arbejde og fritid

Taler vi om 5% syge eller 95% raske? Eller arbejder vi med 100% af medarbejderne omkring sundhed? Sundhed er et personligt begreb. Det handler om at have det godt med:

  • sin krop
  • sit sind
  • sine medmennesker
  • sit sociale liv
  • sin kultur
  • sit arbejde

Vi arbejder målrettet med sundhed, trivsel og fællesskaber som en del af den virksomhedskultur, der over årene holder sygefraværet nede.

Når vi kommer ud på arbejdspladserne, ser vi ofte, at medarbejderne i forløbet bakker op om hinanden. Vi oplever, at det styrker fællesskabet.

 

Hvor er dine tæer ømme?

Ønsker I nye værktøjer til at sikre medarbejdertrivsel og -tilfredshed?

Har I mange medarbejdere i risikogruppen for livsstilssygdomme?

Eller søger I bedre dokumentation for de sundhedstiltag, som I overvejer at indføre eller har indført?

Direkte…

Knap 8 mia. kr årligt i produktionstab. Livsstilssygdommene giver både korttids- og langtidssygefravær. Livsstilssygdommene KOL, diabetes og hjerte-kar sygdomme giver et samlet årligt produktionstab på 7,9 mia. kr. (Sundhedsstyrelsen 2015)

Indirekte…

Ringer du til vikaren? Der løber ekstra omkostninger på, når medarbejderen melder sig syg. Udgifter til rekruttering af vikar eller afløser. Oplæring og omlægning af vagtplaner. Stigende fejlprocent og nedgang i omsætningen. Kan du arbejde over? Det slider også på sammenholdet.

ROI på 1,5-5

Helbredsundersøgelser med opfølgning flytter op til 50% fra høj- til lavrisikogruppen. Afkast på investering i langsigtet sundhedstiltag er i følge Sundhedsstyrelsen 1,5 til 5 gange. Gør det en forskel?

Trivsel

Hvis sundhed skal hæves til det strategiske niveau, skal indsatsen ikke betragtes som et projekt, men derimod som en langsigtet og vedvarende indsats. Giver det noget? Ja, øget arbejdsglæde, fællesskaber og bedre bundlinie. Er det nok?

Vil I høre mere, ring til os på telefon: 53 54 05 52

Sundhedsforløb på arbejdspladsen

 Ønsker I nye værktøjer til at sikre medarbejdertrivsel- og tilfredshed?

Har I mange medarbejdere i risikogruppen for livsstilssygdomme?

Søger I bedre dokumentation for de sundhedstiltag I har eller overvejer at indføre?

Risikovurdering

Kend risikoen nu og fremadrettet. Hvordan udvikler virksomhedens samlede risikoprofil sig for medarbejdergruppen? Hvilke typer sygemeldinger rammer de forskellige aldersgrupper og hvordan forebygges de? CardioLab kortlægger jeres risiko. Så kan vi lægge en plan for forebyggelse af sygdom og fravær.

Trivsel

Et fælles sprog og accept af en sundere livsstil. Alle har et ansvar for at yde ind i arbejdsfællesskabet. Ellers er det kollegaerne, som kommer til at bære byrden for manglende lederskab. CardioLab arbejder målrettet med fælleskaber og et fælles sprog med basis i trivsel.

Dokumentation

Mål effekten af jeres sundhedsstrategi Forventningsdannelse bør komme til udtryk i klart formulerede fordele for både organisation og medarbejdere. Hvad får I ud af indsatsen. Det giver basis for en levende sundhedsstrategi og kræver, at effekten kan dokumenteres. CardioLab leverer både sparring til jeres sundhedsstrategi eller udarbejder en ny sammen med jer.

Fasthold medarbejderne

Årlige tilbagevendende sundhedsforløb er en af de faktorer, som fastholder medarbejdere. Dels for at det er attraktivt at blive på arbejdspladsen, dels for at det …er muligt uden sygdom. Der er en kraftig signalværdi i at være langsigtet i udmeldingerne i forhold til medarbejdere. CardioLab leverer en vifte af indsatser tilpasset jeres organisation.

Sundhedsdag

En dag med fokus på agendaen. Workshops, foredrag og sundhedstjek. Det er nogle af måderne, som får sundhed til at smitte. CardioLab laver dagsarrangementer, som skræddersys til din organisation. Kan kål smage godt?

Sundhed ind i APV-en

Viden om sundhed og effekt af indsatser. Målbare data. Det efterlyses af medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Så bliver beslutninger taget på basis af en regulær viden og ikke formodninger. CardioLab har sundhedsforløb, som bruges direkte i certificeringsprojekter og leverer rapportering til brug for audit.

Vil I høre mere, ring til os på telefon: 53 54 05 52

Virksomhedsrapport – sundhed på formel

Vi udarbejder en rapport om virksomhedens risiko i relation til livsstilssygdomme. Udgangspunktet er anonymiserede målinger og observationer, vi foretager hos jer.  Den enkelte persons data håndteres selvfølgelig fortroligt.

  • Hvordan er jeres sundhedsbillede nu?
  • Hvordan ændrer I jeres risikoprofil fremadrettet?
  • Hvilken kultur understøtter sundhed hos jer?
  • Hvordan hænger det sammen med jeres APV?

Vi giver jer viden om, hvordan I omkostningseffektivt kan håndtere de risici, der leder mod både kort- og langtidssygefravær.
Ønsker I nye værktøjer til at sikre medarbejdertrivsel og -tilfredshed?
Har I mange medarbejdere i risikogruppen for livsstilssygdomme?
Eller søger I bedre dokumentation for de sundhedstiltag, som I overvejer at indføre eller har indført?

Referencer – vil du vide om sundhed smitter?